Michel Zevaco (1860-1918)

 

Papież Aleksander VI i jego dzieci (cykl Ragastensowie cz. 1)

Okres panowania Ludwika X i Małgorzaty Burgundzkiej (Buridan 1)

Dalszy ciąg Tribouleta (Ragastensowie cz. 2.2)

Buridan 2

Paryż w czasach panowania Franciszka I (Ragastensowie cz. 2.1)