Robert Louis Stevenson (1850-1894)

 

Opowieść o tragicznym rozdwojeniu jaźni