Walery Przyborowski

 

Słynna legenda o przedhistorycznym Krakowie

Przygody w czasie wyprawy na odsiecz Wiednia w 1683 r.

Wypędzenie Szwedów z Warszawy w r. 1656