Walery Przyborowski

 

Przygody w czasie wyprawy na odsiecz Wiednia w 1683 r.

Wypędzenie Szwedów z Warszawy w r. 1656