Sergiusz Piasecki

 

Podporucznik Zubow w Wilnie w czasie drugiej wojny światowej