Mieczysław Lepecki

 

Fragmenty z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego.