Mieczysław Lepecki

 

Fragmenty z życia Marszałka Piłsudskiego.