Marian Ludwik Kurnatowski

 

Wspomnienia naczelnika Urzędu Śledczego na początku XX w.