Jan Kochanowski

 

Zawsze aktualne dzieło w formie dramatu antycznego