James Oliver Curwood

 

Wielka mistyfikacja

Walka o przetrwanie wśród surowej przyrody i wrogich ludzi