Joseph Bédier

 

 

Rekonstrukcja prastarej legendy o napoju mi³osnym i jego zgubnych skutkach