Dante Alighieri

 

Klasyka nie wymagająca objaśnień. Pomocna w rozwiązaniu zagadki z "Szatana z siódmej klasy".